Ympäristökasvatustyötä tehdään monissa alueellisissa verkostoissa. Haavi ry:n keskeisimmät yhteistyökumppanit ja tukijat on lueteltu alla. Muut alueelliset ja valtakunnalliset ympäristökasvatuksen yhteistyöverkostot löytyvät listattuina FEE Suomen sivuilta.

Alueen korkeakoulut, oppilaitokset, koulut ja päiväkodit
FEE Suomi (entinen Suomen ympäristökasvatuksen Seura Sykse)

FEE Suomi on osa laajaa, kansainvälistä FEE (Foundation for Environmental Education) -ympäristökasvatusverkostoa, johon kuuluu 73 jäsenmaata. FEE Suomen ydintehtäviä ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen ympäristökasvatuksen aseman vahvistamiseksi, yhteistyön edistäminen sekä tiedon välittäminen. Lisäksi FEE koordinoi Vihreä lippu, Young Reporters (YRE)  ja Green Key –ohjelmia.

Lounais-Suomen ympäristökasvatusyhteistyön Sateenvarjoryhmä

Sateenvarjoryhmä perustettiin vuonna 2008 tuomaan ympäristökasvatustoiminnan merkityksen esille ja päättäjien tietoisuuteen sekä tarjoamaan tietoa ja malleja monimuotoisen ympäristökasvatustyön tueksi. Ryhmään koottiin sellaisia alueellisia tahoja, jotka voivat omissa organisaatioissaan tuoda esille ympäristökasvatuksen merkitystä ja näin mahdollistaa myös alueellisia resursseja ympäristökasvatukselle. Edustettuina ovat mm. valtionhallinto, kunnat, korkeakoulut ja kansalaisjärjestöt.

Lisätietoja: Valonian ja Ympäristö Nytin sivuilla.

Luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkosto LYKE

LYKE palvelee kouluja ja varhaiskasvatusta tarjoamalla luonto- ja ympäristökoulupäiviä tai -tuokioita koulu- ja varhaiskasvatusryhmille sekä koulutuksia opettajille. Verkostoon kuuluu luonto- ja ympäristökouluja, Metsähallituksen luontokeskuksia, nuorisokeskuksia ja leirikoulukeskuksia. LYKE-verkosto kattaa koko maan ja siihen kuuluu lähes 60 toimijaa. Verkostoa koordinoi Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry.

Ruissalon luontokoulu (entinen Tammenterhon luontokoulu)

Paikallinen LYKE-verkostoon kuuluva Ruissalon luontokoulu tarjoaa kouluille valmiita ajankohtaisten opetussuunnitelmien sisällöt huomioiden koottuja opetuskokonaisuuksia monipuolisessa ympäristössä asiantuntevan opettajan vetämänä. Luontokoulun tavoitteena on täydentää ja tukea koulujen omaa ympäristökasvatusta. Toiminnassa kiinnitetään huomiota luontoasioiden lisäksi myös vastuulliseen kulutuskäyttäytymiseen ja kestävään elämäntapaan.

Suomen ympäristöopisto SYKLI

SYKLI tarjoaa ympäristöalan koulutusta valtakunnallisesti.

Turku Energia

Energiayhtiö, jonka palvelut kattavat sähköenergian ja sähkön siirron, kaukolämmön,- jäähdytyksen ja höyryn sekä verkostourakoinnin ja kunnossapidon palvelut sähköverkoille, ulkovalaistukseen sekä liikennevaloihin.

Valonia

Valonia on puolueeton kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Valonia auttaa Varsinais-Suomen kuntia, yrityksiä sekä asukkaita pienentämään hiilijalanjälkeään sekä parantamaan ekotehokkuuttaan ja ympäristövastuullisuuttaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus

ELY-keskusten tehtävänä on alueellinen ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito sekä vesivarojen käyttö ja hoito.

Varsinais-Suomen Pyöreä pöytä

Varsinais-Suomen Pyöreä Pöytä on vuonna 2007 käynnistynyt ympäristökasvatusta tekevien järjestöjen ja muiden tahojen yhteistyöfoorumi. Pyöreän Pöydän toimintaa koordinoi Valonia. Pyöreän Pöydän tavoitteena on järjestökentän yhteistoiminnan lisääminen ympäristökasvatuksen saralla. Vuosittain järjestettäviä tapahtumia on mm. ViherVillitys Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa.